Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Улаанбаатар хотын мянганы хөгжлийн зорилтууд

Улаанбаатар хотын мянганы хөгжлийн зорилтууд - УБ Мөнхийн үсэг ХХК ХГ. 2010 - Анхны хэвлэл .

бэлэг солилцоо

Улаанбаатар хотын мянганы хөгжлийн зорилтууд

65.9/1-3Мо/ / У295
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha