Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Өмнөговь аймгийн нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны суурь судалгаа 2008 Атлас

Өмнөговь аймгийн нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны суурь судалгаа 2008 Атлас - УБ Мөнхийн үсэг ХХК ХГ. 2009

бэлэг солилцоо

Өмнөговь аймгийн нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны суурь судалгаа 2008 Атлас

65.9/1Мо/92 / Ө-768
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha