Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Өмнөговь аймгийн нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны суурь судалгаа 2008. CD-тэй

Өмнөговь аймгийн нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны суурь судалгаа 2008. CD-тэй - УБ Мөнхийн үсэг ХХК ХГ. 2009

бэлэг солилцоо

Өмнөговь аймгийн нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны суурь судалгаа 2008. CD-тэй

65.9/1Мо/92 / Ө-768
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha