Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Научно-технический прогресс и прогнозирование

Страутманис Я.Я

Научно-технический прогресс и прогнозирование - 1982 - 149с

Научно-технический прогресс и прогнозирование природоохранительного законодательства

333.34
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha