Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Изменение образа жизни колхозною

Изменение образа жизни колхозною - 1982 - 128 с.

Изменение образа жизни колхозного крестьяства в условиях развитого социализма

32С4
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha